Çağrı Merkezimiz | 00905495080454
Hayallerinize Sürün

Gizlilik Bildirimi

HANGAR AUTOS GİZLİLİK POLİTİKASI / SÖZLEŞMESİ

 

 1. "Cihadiye, 79. Sk. No 29, 07112 Aksu/Antalya" adresinde mukim YKS yazılım Teknoloji A.Ş., www.hangarautos.com adresli web sitesinden Kullanıcıların elektronik ortamda ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

 2. Bununla beraber Kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, HANGAR AUTOS iş ortakları ile de paylaşımına izin vermektedir. HANGAR AUTOS, gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 3. HANGAR AUTOS, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. HANGAR AUTOS ’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitelerine ve kullandığı sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, HANGAR AUTOS ’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 4. Kişisel bilgiler; İsim, soy isim, doğum tarihi, ev/iş adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

 5. Kullanıcı bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. HANGAR AUTOS tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Siteler üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; HANGAR AUTOS ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. HANGAR AUTOS Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. HANGAR AUTOS link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 6. HANGAR AUTOS, kullanıcılara ve kullanıcıların web sitelerinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere internet sitesinin, Kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Siteyi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 7. Çerez (Cookies) Türleri ve Özellikleri:

  1. Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

  2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

  3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örn. seçilen şehir, tarih) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

  4. Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: internet sitemizde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örn. kiralama noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

  5. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

 8. HANGAR AUTOS, tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, HANGAR AUTOS ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

 9. Kullanıcılar, Üyelik / Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerini ayrıca Web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden HANGAR AUTOS ’a ileterek düzeltme talep edebilir. HANGAR AUTOS, talebi 48 saat içerisinde yerine getirmek ve geri bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 10. HANGAR AUTOS, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilgiler 3.kişiler ile de paylaşılabilecektir.

 11. HANGAR AUTOS un web sitesinden promosyon ve duyuru mesajı içeren e-posta almak istemeyen Kullanıcılar, HANGAR AUTOS ’a "Kampanyalardan e-posta yoluyla haberdar olmak istemiyorum" başlığı ile e-posta ileterek mesaj gelmesini sonlandırabilirler.

 12. Her Kullanıcı, işbu web sitelerini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

 13. HANGAR AUTOS, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere Gizli Bilgileri açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda HANGAR AUTOS, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları gereği;

  2. HANGAR AUTOS ile Kullanıcılar arasında imzalanan Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hükümleri gereği Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi halleri ile; Üyelerin haklarının ve güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu diğer hallerdir.

 14. Doğal afet, isyan, savaş, grev, altyapı sorunları, internet arızaları, HANGAR AUTOS ’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan haller de dâhil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan hallerde HANGAR AUTOS, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır.

 15. HANGAR AUTOS, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 16. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 17. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Kullanıcının belirtilen elektronik posta adresi, Siteye kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresidir.

 18. Kullanıcı elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, HANGAR AUTOS 'e yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır. Ancak işbu Sözleşme gereği Kullanıcıya yapılacak her hangi bir bildirimin yasal olarak Kullanıcının ikametgâh adresine yapılması gerekir ise, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, HANGAR AUTOS 'un Sitesinde belirttiği adres ve Kullanıcının araç kiralarken veya üye olurken vermiş olduğu adres kanuni tebligat adresleri sayılacaktır.

İşbu Sözleşme, 2 (iki) sayfa ve 18 (on sekiz) maddeden oluşturularak, Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilmiş ve süresiz olarak akdedilmiştir.